Seenaa abbaa jifaar

Abbas Gnamo – professor Abdiisaa Aagaa – Escapee from Italian prison and leader of a squad for the Allies during WWII Hon. Ofirraa deebisuun dirqama dhalootaati. The Kingdom of Jimma Aba Jifar – the strongest Oromo state The kingdom of Jimma Aba Jifar was established around 1830. Reign. Guyyuma Luba Maammoo Corqaafi Luba Gidaadaa Soolan Hayilasillaasee wajjin quunnamtii qabdu jechuun harkasaanii lachan duubatti hidhanii Jimmaa Abbaa Jifaar geeffamanii murtoon du’aa itti murta’ee utuu har’a bor duuna jedhanii eegaa jiranii haala hinyaadamneen bilisa ba’anii gara naannawa jirenyaasaaniitti deebi’aniiru. Moti Abba Jifar I was the first king of the Gibe Kingdom of Jimma (reigned c. Abdiisaa Aagaa - Escapee from Italian prison and leader of a squad for the Allies during WWII; Hon. Ibrahim A. Ammas Dhinni Oromiyaa Diree Woraanaa Godhuuf Oliifi Gaadi Fidaa Jiruu Kanaf Dr. Akkanuma seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa, seenaa Waaqoo Guutuu yookaan seenaa Hara Harsadii nuuf qoppheessa jechaa dha. The latest Tweets from Abba Booraa (@AbaaBoraa). Abbas Gnamo - professor Abdiisaa Aagaa - Escapee from Italian prison and leader of a squad for the Allies during WWII Hon. Guyyuma Luba Maammoo Corqaafi Luba Gidaadaa Soolan Hayilasillaasee wajjin quunnamtii qabdu jechuun harkasaanii lachan duubatti hidhanii Jimmaa Abbaa Jifaar geeffamanii murtoon du’aa itti murta’ee utuu har’a bor duuna jedhanii eegaa jiranii haala hinyaadamneen bilisa ba'anii gara naannawa jirenyaasaaniitti deebi’aniiru. Sanaan booda Taaddasaan haadhaa abbaa malee qofaatti wanta hafeef barnoota isaa addaan kutuuf dirqame. 1878–1932). Jaal/Musxafaa Huseen: Abbaa isaa obboo Huseen Buttujjii fi Haadha isaa aaddee Saafayee Nuuraa irraa Godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo ykn Haburaa, ganda Sanbaroo jedhamutti bara 1985 A. 83 Sheekha kana ani seenaa Isaa himee fixu hin dandahu, web site Isaa seenuun dubbisuu ni dandeessan. Nov 12, 2006 · Keessatti baroota 2000 as wareegamni goototi baratoota Oromoo seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. 2) mootichi mililik kan Ani waaqa biraa motumman naaf kenname jedhee Akkaa Waaqatti of ilaalaa turee nannolee Oromiyaa hunda erga Arkatti galfatee booda mootummaa Abbaa jifaar cabsuufi jimmatti xiyyeefate garuu cabsuu mitii guyyaa tokkoofuu Ardii Jimmaarra osoo hin ejjatin Awwiin isaa karaatti hafte, gootota oromoo maccaa dura dhaabbachuu Amalaa fi Ilaalcha Cimsachuu Ilaalchisee l l l l l Bahaa Afrikaatti qaroomman durii fi dabareewwan seenaa Dabareewwan naannootti argaman akka hin badne eeguu Duula HIV/AIDSii irratti godhamu keessatti hirmaachuu Gumii farra HIV/AIDSii keessatti hirmaachuu fi fedhii qabaachuu. According to a widespread historical narrative (seenaa) recorded in the . Summary: The Kingdom of Jimmar Abba Jifar, established about 1830, was the largest  Feb 21, 2017 Duuba deebinee galmee seenaa yoo laalle fakkeenyi akkasii . 148 Members Seenaa Lafaa tan Lafee tan dhabnee Dabaleesoo, biyyi Oromoo Maccaa kun Wambaraa isa Goojjam keessaa irraa ka’eeti: Horroo Guduruu, Jimma Raaree, Jimma Tibbee, Daannoo, Limmuu fi Jimma Abbaa Jifaar irraan tarkaanfatee Laga Shabbee irratti daangaa uummata Kafichootti ijjata. Qulqullina burqaa fi haroo eeguu ni danda’u. Join Facebook to connect with Sabonaa Oromoo Walloo and others you may know. new oromo this week 2019 2018, new new oromo this week 2019 Full HD Born and Bred in Oromiya, Dr. Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Facebook gives people the power to share and makes the Bineensi dhiiga lammii kiyyaa dhuguuf ba’e of duuba deebi’uu tasuma fedhii hinqabu. Sabonaa Oromoo Walloo is on Facebook. Grazie a Abba Eman Ashu IsmailさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Abba Eman Ashu Ismailさんや他の知り合いと交流しましょう。 Amalaa fi Ilaalcha Cimsachuu Ilaalchisee l l l l l Bahaa Afrikaatti qaroomman durii fi dabareewwan seenaa Dabareewwan naannootti argaman akka hin badne eeguu Duula HIV/AIDSii irratti godhamu keessatti hirmaachuu Gumii farra HIV/AIDSii keessatti hirmaachuu fi fedhii qabaachuu. Bibliography: Includes bibliographical references (p. Abba Jifar was the son of Abba Magal, who was a leader of the Diggo Oromo. Abba Eman Ashu Ismail è su Facebook. Sa'aan salaataa raawwatee hawaasni Muslimaa moormii dhageesissee masjidaa bahuu yeroo eegalu, Waraana federaalaa namtichi bakka kanaa dhufee hin beekkamne kophee Isaatiin tumuu eegale. Namni tokko fakkeenyaaf: seenaa magaalaa Hoolotaa hundeeffama ishii irraa kaasee hamma hardhaatti nuuf kurfeessa. Akka Jen/Taaddee, Akka J/Elemoo Qilxxuu,Maaloo Duuti dhalataa dhiiroo maaf garaa hirtuu? Akka Maammoo Mazammir,Akka Immiruu Ibsaa, Diin isaan wareegee,Oromoo ni dhageessaa? Seenaa Maammoo Mazamiir (1929-1969) Seenaa Haylamaaryaam Gammadaa (1907-1962) Kan Jiru Haa Dubbatu! Seenaa Wareegamtoota Oromoo Keessaa. Lafaa fii Lafee Teenya @ sheenaateenya. Nov 10, 2012 · Sadaasa 10. Eega wal fuune amma waggaa tokko, Ilma namaa ta’ee kan hin dogogorre hin jiru, kanaaf dogogora kiyya irra baradhe akka of sirreessu carraan haa naaf keennamu” jechuun mana murtii gaafate. Moti Abba Jifar I was the first king of the Gibe Kingdom of Jimma, Ethiopia, (r. 22, 2011 -Hoggantoonni naannoo Tigraay biqiltuu dhaaban. # Seenaa_Dhaloota_Abbaa_jifaar_fii_ijaaramiinsa_masaraa Abbaa Jifaar. The Oromo language team which was organized about 1890 consisted 15 to 20 members. Wareegamtooti kanneen akka Geetuu Dirribaa/ Ambotti/ Diribee Jifaar /Dambidoollootti/ bara 2000 keessa kaffalan baratoota Oromoo bakka adda addaa tti fakeenyaa gootummaa ta’ee akka isaan qabsoo isaanii finiinsan isaan Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa’ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. 13. 7K likes. Mallattoo qaroomina uummata Oromoo kan ta'e masaraan Jimmaa abbaa Jifaar miidhama cimaa irra gaheen jigaa jira jedhu. 2012 Ambo Yaadannoon FDG Sadaasaa 9,2005 Godina Shawaa Lixaa Magaalaa Amboo,kessaattii sirna ho'aa ta'een kabajame, Sirna yaadannoo kana irraattii seenaa gototaa Oromoo FDG sadaasa 9/2005 irraatti wareegamaan kaasuun, keessaattuu suuraa gototaa Oromoo FDG irraattii wareegamanii waliif kennuun seenaa gototaa kanaa kaasuun kaayyoo isaan irraattii wareegamaan galmaan gahuuf sadarkaa May 09, 2019 · Mootiin Abbaa Jifaar mootii yeroo jalqabaatiif bulchiinsa mootummaa shanan gibee keessaatti mootummaan cimaa, seera-qabeessa fi qinda’aa ta’e hundeessuun kan beekamanuu dha. Waraanni mootummaa mooraa isaa keessa taa'uun sirrii miti jedhu. Abas Hadji – Barreessaa seenaa waa’ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Abdissa Yadeta Muleta-Ethiopian State Minister of Youth & Sport Seenaa Abbaa Jifar mootii Jimmaa I. yeroo kana warranni federaalaa qawwee Isaa masjidatti banee nama 4 ajjeesee jira. European Parliament – Organized by Sub-Committee on Human Rights Brussels, Belgium October 12, 2017, Thank your Excellency Chairperson, Your excellencies member of the European Parliament, distinguished speakers, Dear participants, Ladies, and Gentlemen, I extend my heartfelt thanks to the European Parliament Subcommittee on Human Rights (DROI) for Organizing this Hearing and giving me an Hello. Amalaa fi Ilaalcha Cimsachuu Ilaalchisee l l l l l Bahaa Afrikaatti qaroomman durii fi dabareewwan seenaa Dabareewwan naannootti argaman akka hin badne eeguu Duula HIV/AIDSii irratti godhamu keessatti hirmaachuu Gumii farra HIV/AIDSii keessatti hirmaachuu fi fedhii qabaachuu. Kutaa 6ffaa. Jaarsi isiitis mana murtiitti dhiyaate deebisaa Abbaa seeraaf keenne irratti: “Ani haga danda’u Jaarsa gaarii tahuuf tattaafii godha ture. Facebook The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Oct 13, 2018 Seenaa Abbootii keenyaa baruun boriif nu fayyada oromoon naannoo Abbaan Jifaar bara 1852 tti abbaa isaanii Abba Gommoolii fi Haadha  Mar 28, 2016 Mootii Jimmaa kan tahan Abbaa Jifaar yeroo umriin isaanii Sababootni beektotni seenaa naannoo sanaa fii barreessitootni seenaa kennan  Established around 1830, the Kingdom of Jimma Abba Jifar was the largest and most powerful of the five monarchies formed by the Oromo in the Gibe region of  The Kingdom of Jimma Abba Jifar was the largest and most powerful of the five monarchies formed by the Oromo in the Gibe region of southwestern Ethiopia. Seenaa dhugaa namoota jaalallee keessan biyyatti dhiiftanii biyya ambaa keessatti nama biraa waliin jiraataa jirtaniif barumsa guddaadha dhaggeeffadhaa mee Isheen waan carraa dhabdeefi moo dhugumaan isa jaalatte garuu? Inni hoo maal godhu qaba? Apr 15, 2014 · Mee dhaqnee ilaalla iluu abbaa booraa, Mattuu fi beddellee dambiidhaa fi cooraa, Hurrumuu fi gachii buree dhaa fi yaayyuu, Biyya abbaa gammachiis madda gootaa fi hayyuu. Sheekni kun shariika Sheek Hasan Bololoo fi Sheek Ahmad Manquul turan. Jun 26, 2013 Seenaa goototaa tii, nu Xirroon ni boonna Seenaa qabsoo gaaphu, siif himan dirretti Jimmaa Abbaa Jifaar, Iluu Abbaa Booraa Hinquuftu  According to a widespread version of an historical narrative (Seenaa) . Lafaa fii Lafee Teenya. He authored two books on Borana Oromo Socio-cultural Dynamics, Gadaa system, Gumi Gayo and HIV/AIDS. Sheek Shariif immoo ka zabana Abbaa Jifaar turan yoo ta’u, yeroon sun yeroo Diinaan (amantiin Isilaamaa) kabajaa guddaa qabu ture. Dec 21, 2014 · Abas Hadji - Barreessaa seenaa waa'ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. OBN Ado. SHEEK AHMAD H/ AADAM ALII KURROO Sheek Ahmad H/Aadam darasaa (barataa) Sheek Shariif Abdallaa turan. Jaarraa Abbaa Gadaafaa wajjii bara Shan hidhaman, ammaas warraa dura maqaa bilisummaa Oromotiin qawwee hidhate, gara biraatin warreen kun warra seylii boobba ganamti ja’amnii beekamaniidha. Seenaa Lafaa tan Lafee tan dhabnee tan harkaa qabnuu. Dhugaan tokko jira. . #Oromia #Oromo December 25, 2014 Posted by OromianEconomist in 10 best Youtube videos, Africa, African Beat, African Literature, Culture, Mammaaksa Oromoo, Oromo Culture, Qaallu Institution, Safuu: the Oromo moral value and doctrine, Seera Yaayyaa Shananii, The Oromo Theory of Knowledge, Waaqeffanna (Oromo ancient African Faith System). Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan tureedha. Bineensi dhiiga lammii kiyyaa dhuguuf ba’e of duuba deebi’uu tasuma fedhii hinqabu. 1830–1855). Abiy Tooftaan Humnaa Wayyanee Daadhabsisuu Qabu Seenaa Olompiikii keessatti dhiiranis ta’ee dhalaadhaan meetira 10,000 fi 5,000 yeroo tokkotti lamaaninuu kan mo’atan atileetota Oromoo ta’uu isaanii (Qananiisaa fi Xurunash). Torbee tokkoffaa L barsiisu, torbee lammaffaa A, torbee sadaffaa G, itti fufa. Tags: new oromo this week 2019 Video Download, new oromo this week 2019 3gp, mp4, HD mp4 video. Kun eebba Gadaa Maccaa Odaa Bisilitti eebbifame Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. L. Waajjirri aadaa fi tuuriizimii magaalaa Naqamtee, haaromfamuu Masaraa Abbaa Jifaar booda kan Gadaan Maccaa waggoota dheeraaf adda cite ture tibbana Odaa Bisilitti yaa'iin walga'ee jira. Qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufa! Kan kaayyoof kufe lama dhalatee takka du’e, kana ofumaa du’e takkaa dhalatee lama du’e. Haala Oromo wanni ani asitti jedhuuf waan ani Oromo ta’eef qofaa miti. Biyya keenya keessatti wanti gaarii fi hamaanis deemaa jiraachu isaa hedduun keenna ni hubanna. KUBEEn sun tartiiba qubeetiin qoppheeffama. The third Oromo expedition consisting of Onesimos, his wife Mihret, a young Seenaa teenna ta tartee fi waan ammattillee deemutti jiru irraa barachuun dirqma natti fakkaata. Seenaa Oromoo: Waa'ee seenaa Aanolee kana beektuu? Masaraa Kumsaa Morodaa keessa homaan waraanaa qubachuufi Masaraan Jimma Abbaa Jifaar immoo suphaa argachuu dhabuu isaatiin haala badaa Dec 19, 2006 · Seenaa Gooticha Barataa Kabbadaa Badhaasee Kabbadaa Badhaasee abbaa isaa obbo Badhaasee Irkoo fi haadhaa isaa aaddee Maammee Tulluu irraa bara 1984 A. Elemo was a practicing physician in Oromiya and later served as Head of the Oromiya State HAPCO. Ilmaan Oromoo Biyya keessaa fi alaa dhaaba waa hundaa dandamatee sadarkaa kanarra ga’ee jiruuf gammachuu fi Injifannoo akka hawwan shakkii tokkollee hin qabu. Akkasumas, magaalichi wiirtuu industiriifi abbaa buufata tajaajila Baaburaa gosa lamaa ta’uunsaa adda isa taasis. Ababiya had been a founding. Qoratoonni kun Godaansi Oromoo daldalaan-dhiibbame ummata Oromoo gara bakka har'a jiraatan walakkaa fi dhihaa Itooophiyaa jaarraa 16ffaa fi 17ffaatti akka fide dubbatu. Htti kan dhalate yoo ta'u, umrii daa'imuummaa isaatti hanga humni isaa danda'een maatii isaa gargaaraa kan Apr 14, 2014 · 2 thoughts on “ Addis Ababa-Finfinnee surrounding master plan fac… Raaaaaa Habashaan habashuma, alagaan alaguma, tigireen amaara, sareen saree, diinni diina, eenyutu fira jedhe????? missionaries had received through traders coming from his land, Abba Jifaar II (1861-1932), the young Mooti (king) of Jimma, was eager to introduce modern education to his people and was interested in receiving missionaries as teachers (Aren 1977: 259). Facebook gibt Menschen die Abbaa Mirgaa est sur Facebook. Egaa akkuma walii galaatti wal-gayichi bu’aa tokko malee ammallee itti fufee jira. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Maaddii Seenaa. Jan 08, 2014 · Galata Mootiicha Abbaa Jifaar: siif yelban! Kan qophee fi siree teephaa siif ergan. Apr 14, 2014 · Oromiyaa biyya gootaa Lixaa gara bahaa kibbaa gara kaabaa, Yoo dhaqnee ilaalle seenaa gaggabaabaa, Oromoon bakkayyuu goota hedduu qaba. Abdissa Yadeta Muleta-Ethiopian State Minister of Youth & Sport Jaarraa Abbaa Gadaatiif Qabsoo Inni godhaa turerratti Qabeenyaa fii yaadaan gargaarsa godheefii jira. Nov 27, 2019 · Sirboota Afaan Oromoo haarawa Awash Post irratti dhaggeeffadhaa. Mar’immaan koo gubatee garaan na raafamullee imimmaan koo qoorfadheen gara yaada koottii deebi’e – Goota gaafa giitii, kan imimmaan hadhaa qoorsu barbaacha! Isaan dura garuu seenaa tokkon isiniif qooduu hawwe. Abdissa Yadeta Muleta-Ethiopian State Minister of Youth & Sport Amaan Hedatoo – political activist and new singerAbbabaa Abbishuu – sabboonaa Oromoo fi weellisaa beekkamaaAbbaas Hajii Ganamoo – Pirofeesara Yuunivarsiitii Toroontoo, Barreessaa seenaa waa’ee ummata Arsii barreesseMootii Abbaa Jifaar II – Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. 1)Yeroo jalqabaatif Radion Afaan oromoo jimmaan keessatti tamsaasa Afaan oromoo tokko jedhee eegale bara mooti harasillaasee keessa. Abbaa seenaa. Albo Tube አልቦ ቲዩብ Moti Abba Jifar II was King of the Gibe Kingdom of Jimma (r. Abba Jifar II a member of the Oromo people, the son of Abba Gomol and Queen Gumiti. Abas Hadji - Barreessaa seenaa waa'ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Jun 17, 2017 · ***Qulqullina barnootaa furra jechuudhanii methodology ittiin qubee lakkoofsifnu jijjiirre jechuun "L" irraa kaasani asbahani amma immoo. Dhugaasaa Bakakkoo, Jaal Abbaa Caalaa Lataa fi Jaal Qeerransoo Biyyaati. Sagantichaan badhaasni Birrii miiliyoona 1. Gaafa fedhan Abbaa Jifaar itti faarsanii Abbaa Joobir ammoo akka ‘shiftaa’tti Feb 04, 2018 · Jimma was considered the most powerful militarily of the Gibe kingdoms. Kun ta'ee osoo jiruu, ani akka ilaalcha kiyyatti waan gaarii hojjatame irratti xiyyeefachuudhaaf namoota waan gaarii hojjatan ilaaluudhaan gaaromina san irratti beekkomsaa fi muuxanno kiyya dabalee waan badaa san akka ummata keenna irra ka'u gochuun kaayoo kiyya. Jun 30, 2014 · Abas Hadji – Barreessaa seenaa waa’ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Please excuse the English. Seenaa Jimjimo @ SeenaaJimjimo . Kilabiin Jimmaa Abbaa Jifaar, kilabiin Abbaa Bunaa tapha bara 2009tin priimiyar liigii Ityoophiyaa keessaa dhiibamee yoo ba’u, shaampiyoonaa bara 2010 ta’uun xumureera. Haala ummata Oromo haga dandayametti gababsinee walitti qabnee haa laallu. 1830-1855) Mootummaa Jimmaa kan jalqabaa ti. Abbaan Jifaar bara 1852 tti abbaa isaanii Abba Gommoolii fi Haadha isaani Guumayitti irra dhalatan Waaqa Garaa Gurraachaa. Eekaa: Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa qubee J jalatti, kan Waaqoo Guutuu W, kan cuukkoo C jalatti gala. Kalleesa Jum'aa salaata booda Mootummaan Masjida Imaan (aratanyaa) magaalaa Hararitti ganamaan marsee ture. Ijaaramuu jechuun ummata wal-dhaga’u, waliif ajajamu, yaada tokko qabu, wal irratti amantaa qabu ,afaan tokko dubbatuu fi waliin adeemuu jechuudha. Abbaa Shumbee & Haadha Shumbee Ani Gaabbee NEW Oftaanaa Jifaar - Falmachuun Seenaa Solomoon Eliyaas Kifluu Dani fi Mehaammed Jalalaa Gaaffii 2 Taphattootaa fi leenjiisaa kubbaa miillaa Abbaa Jifaarif beekamtii fi badhaasni laatame. G (2005) kutaa 1ffaa Korri sabaa ABO 4ffaan milkiin xumuramuu isaatti gammachuun kiyya dachaadhaa. Muni Kedir Man is on Facebook. abbaan isaa akkuuma namoota oromoo biraa bara dargii baraatee sadarkaa gadii ganda irraa kahee kantiibaa magaalatti Tags: new oromo this week 2019 Video Download, new oromo this week 2019 3gp, mp4, HD mp4 video. Duraandursee akka ilma namaatti dhugaa soquu fi beekuu barbaadutu dhufa. Sep 03, 2013 · Bineensi dhiiga lammii kiyyaa dhuguuf ba’e of duuba deebi’uu tasuma fedhii hinqabu. Abbas Ganamo – professor Abdiisaa Aagaa – Escapee from Italian prison and leader of a squad for the Allies during WWII Hon. 2) mootichi mililik kan Ani waaqa biraa motumman naaf kenname jedhee Akkaa Waaqatti of ilaalaa turee nannolee Oromiyaa hunda erga Arkatti galfatee booda mootummaa Abbaa jifaar cabsuufi jimmatti xiyyeefate garuu cabsuu mitii guyyaa tokkoofuu Ardii Jimmaarra osoo 2) mootichi mililik kan Ani waaqa biraa motumman naaf kenname jedhee Akkaa Waaqatti of ilaalaa turee nannolee Oromiyaa hunda erga Arkatti galfatee booda mootummaa Abbaa jifaar cabsuufi jimmatti xiyyeefate garuu cabsuu mitii guyyaa tokkoofuu Ardii Jimmaarra osoo hin ejjatin Awwiin isaa karaatti hafte, gootota oromoo maccaa dura dhaabbachuu Born and Bred in Oromiya, Dr. Akkuma hundii keenya beeknu mootummoonni habashaa bittaa cunqursaa uummata oromoo irratti diriirsuu dhaan qe’ee fi qabeenya ormoo irratti abbaa ta’u kan danda’an akkasuumas siyaasaa fi diinagdee biyyattii irratti ol’aantummaa argachuu kan danda’an, oromoota muraasa saba keessaa filanii dantaa mataa ofiitiif jecha sossobuun akka ta Seenaa irraa akka hubatamutti, ummanni diddaa gochuu danda’u, ummata ijaaramee fi dammaqiinsa horateedha. Sheekhni Rabbi Rahmata haa godhuufii Kitaaboota Aqiidaa Ahlusunnaa Ibsan hedduu barsiisaa turan. O tti caamsaa 23 godina Shawaa Lixaa Aanaa Xuqur Incinnii Ganda Qonnaan bulaa Naannoo Jidduutti dhalate. Anguwallal maddi kee madoo haa ta’u Ankobar hojii keetti haa qaana’u! Guyyaan dhaloota kee guyyaa hin ta’in Seenaan kee seenaatti hin makamin Kan si faarsu faaruu dhabee afaan haa qabatu Kan si jaju jajjuun (hurunguun) itti haa farriftu! Breaking: Dhuguma Dr Abiy ilmi abbaa Gadaa Oromoo irratti waraana moofaa durii lafa irraa nu fixaa ture deebisee nutti ajaja moo ? Masaraan Kumsaa Morodaa haaromfamuu dhabuun mancaatiif isa saaxilaa jedhan, qorataan seenaa godinaalee Wallaggaa obbo Charinnat Waaqwayyaa. Inni karaa baldhina lafaatiin xiqqoo-shii Biyya Amaaraa ni caala. He had several wives: Queen Limmiti, who was the daughter of the King of Limmu-Ennarea; Queen Minjo, the daughter of the King of Kaffa; and Queen Sapertiti, also from Limmu-Ennarea. 1855). Yeroo san Taaddasaan umrii ijoollummaa keessa kan tures ta’u, loltoota Xaaliyaanii, of tuulummaan Itiyoophiyaa weeraruun du’a abbaa haadha isaaf sababa ta’an waraanee haaloo bahuuf ijoollummaan iddoo abbaa isaa bu’ee bosona seene. 5 kennameera. Garuu dhaloota fulduraa yaa yaadnu" jedhu jiraataan magaala Jimmaa fi qorataan seenaa Obbo Abdulkarim Abbaa Garoo. 2. Barattoota Oromoo qaqqaalii kanneen tahan kanneen akka Jaagamaa Badhaanee, Gaaddisaa Hirphaasaa, Alamaayyoo Garbaa, Dirribee Jifaar, Shibbiruu Damissee fi k. 12. He was the son of Abba Magal, who was a leader of the Diggo Oromo. The Kingdom of Jimma had its own administration, which was centered at the royal palace. Mallattoo qaroomina uummata Oromoo kan ta'e masaraan Jimmaa abbaa Jifaar miidhama May 07, 2018 · New Afan oromo Music Video 2018 Present by Yai Gulele film Production. Noophaa dhaa fi diimtuu deeggaa dhaa fi goree, Biyya lammiif dhadhaa alagaatti qoree. Mootichi Abbaa Jifaar I mootii (m. Reign[edit]. geenye. ministeera ittisaafi dura taa’aa OPDO kan ta’an, Abbaa Duulaa Gammadaa (General) waraana addaa fudhataanii magaalaalee Oromiyaa saditti duuluuf qophaa’uun isaanii dhagahame. SEENAA JIREENYAA HORAA FAJJISAA (1990-2016) That Fateful Day, October 18, 1986; Seenaa Gabaabduu Barataa Gaaddisaa Hirphasaa (1980-2006) Seenaa Jaagamaa Badhaanee; Seenaa Gooticha Barataa Kabbadaa Badhaasaa Shaampiyoonichi kan baranaa dabalatee yeroo 22ffaaf gaggeeffameera. Mar 12, 2013 · Oromia & Oromo Affairs Oromo TV Jaaraa Abbaa Gadaa Memorial Services In Minneapolis,MN/Seenaa Dhugaa tan ABO. Hundaafu tarree maqoota isaani kunnoo:-1-Jaarraa Abbaa gadaa (Abdulkariim Ibraahim) 2-Abdukarim Adam lakku (soorwa) 3-Mahmmad Ibrahim. Yeroo jalqabaaf akka Minilik mana fincaanii qotee itti fayyadamuu kan barsiise mootii Oromoo Jimmaa (Abbaa Jifaar) ta’uusaa. Sep 04, 2013 · Kuni yeroof qalbuma keenya keessa haa buluuti – seenaa armaan gadii ilaallee anis dubbii kiyyatti xumuraan gaha. Tritt Facebook bei, um dich mit Gadaa Post und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Manniin barnoota naannoo Amaaraa qormanni itti hatame ykn deebiin Dec 04, 2013 · Hidhaa, Barnoota irraa arii’uunii fi Ajjeechaan Barattoota Oromoo irratti raawwatamu gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa irraa nu hin dhaabu! Mootummaan Wayyaanee barattoota Oromoo sababa gaaffii mirgaa gaafatanii fi Oromummaa isaanii qofaan yakkuun barnoota irraa arii’aa, hidhaa fi ajjeesaa as gahe. Seenaa isaa garuu, kan dubbisee beekuu fedhuuf galmee seenaa keessa jira. #Seenaa_Dhaloota_Abbaa_jifaar_fii_ijaaramiinsa_masaraa Abbaa Jifaar Abbaan Jifaar bara 1852 tti abbaa isaanii Abba Gommoolii fi Haadha isaani Guumayitti irra dhalatan Abbaan Jifaar dhalatanii woggaa 15ttii Abbaan isaanii Abbaan Gommool du'an Abbaan Gommool kan du'an bara 1875 tti Abbaan Bineensi dhiiga lammii kiyyaa dhuguuf ba’e of duuba deebi’uu tasuma fedhii hinqabu. Jump to navigation Jump to search. HORDOFTOOTA QOPHII JAALALAA HUNDAAF _____ _____ _____ _____ Seenaa jaalala kan ajaa'iba kan dubbanne ibsuu hin dandeenne fi kan oromoo hundi dubbisanii keessatti uflaaluu qaban obboleessi keenna tokko nuuf erge isin biraan gahuuf qophii hunda xumurre nuti qopheessitoonni page kanaa seenaan kun baay'ee dheeeraa waan taheeef addaan kunnee bakka lamatti isin biraan geenna mo akkuma jirutti isin Apr 29, 2015 · Dabaleesoo, biyyi Oromoo Maccaa kun Wambaraa isa Goojjam keessaa irraa ka’eeti: Horroo Guduruu, Jimma Raaree, Jimma Tibbee, Daannoo, Limmuu fi Jimma Abbaa Jifaar irraan tarkaanfatee Laga Shabbee irratti daangaa uummata Kafichootti ijjata. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Abbaa Mirgaa et d’autres personnes que vous pouvez connaître. 1830–c. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa! Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee "Masaraan Jimmaa abbaa Jifaar jigaa jira. <p dir="ltr">SEENAA GOOTA OROMOO BARA 2016</p><p dir="ltr">Jaal/Musxafaa Huseen:</p><p dir="ltr">Abbaa isaa obboo Huseen Buttujjii fi Haadha isaa aaddee Saafayee Nuuraa irraa Godina Arsii Bahaa Aanaa Ziwaay Dugdaa magaalaa Ogolchoo ykn Haburaa, ganda Sanbaroo jedhamutti bara 1985 A. Abdissa Yadeta Muleta-Ethiopian State Minister of Youth & Sport Jul 11, 2017 · Ethiopia:Azeb Mesfin A D/r Abiy Ahmed /TPLF | ODP | EPRDF/ ADP ወ/ሮ አዜብ መስፍን ክፍል3 "በህወሓት ተከድቻለሁ" - Duration: 35:48. doc is worth reading. f wayyaaneen gara jabinaan rasaasaan ajjeeste. new oromo this week 2019 2018, new new oromo this week 2019 Full HD Abbaa Jifaar I. Gaaffiin kun mana barumsaa Jireen keessatti kann ka’eedha. Results 1 - 20 of 903 O Abas Hadji - Barreessaa seenaa waa'ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Hiiqaan maqaa kana warri gaafatan yoo jiraate, Afaan Oromootin Jaalatamtuu jechuu dha. Sep 04, 2017 · “Korri Sabaa ” Gaggeeffamee Kan “ABO” ti!! SEENAA Y. Apr 26, 2013 · Deforestation and Land-Grabbing by the Neo-Neftegna (TPLF) in the UNESCO-registered Yayu Coffee Forest Biosphere Reserve, Illuu Abbaa Booraa, Western Oromia Posted by Itana Guteta on April 26, 2013 Posted in: Uncategorized . Abba Eman Ashu IsmailさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Abba Eman Ashu Ismailさんや他の知り合いと交流しましょう。 OromianEconomist Economic and development analysis: Perspectives on economics, society, development, freedom & social justice. L. Seenaa dhugaa Shimallis Abdiisaa: Shimallis Abdiisaa eenyu maqaa haadha fi akaakayyuu isaa beekuu baadhuus haadhaan # amaara ykn sanyii nafxanyaa fi abbaa oromoo irraa # abdiisaa nama jedhamu irraa ginciitti dhalaatee guddaate. Jalqabarratti Odaan bocameefi holqi Soofumar fakkeeffame ni mul’ata. Abba Jifar built upon the political and military base his father had provided him, and created the Kingdom of Jimma. Leading issues in Oromo, Oromia, Africa & world affairs. Qorannoon seenaa hangaa har'aatiin maqaa hadhaasaa beekuun danda'amu baatus maqaansaa guutuun Oliiqaa Dingil Bookaa jedhama. 4-Mahmmad sh Dec 30, 2018 · SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO. k. May 15, 2015 · Jimma qabeenyaa uumaa keessumattuu omisha bunaa, jimaa, dammaa fi omisha qonnaa biroo heddumminaan waan qabuuf Oromoon abbaan biyyaa mataa gad qabatee alagoota ofirratti baatee maqaa ‘የፍቅር ከተማ’ kanaan burjaajeffamee akka bulu barbaadama. Naannoo bara 1847 keessa bulchiinsii Jimmaa Abbaa Jifaar seena Oromoo keessatiis ta’ee seenaa Itoophiyaa keessatti kan bayyee beekamee fi ummannii isaa kan wali Guyyuma Luba Maammoo Corqaafi Luba Gidaadaa Soolan Hayilasillaasee wajjin quunnamtii qabdu jechuun harkasaanii lachan duubatti hidhanii Jimmaa Abbaa Jifaar geeffamanii murtoon du’aa itti murta’ee utuu har’a bor duuna jedhanii eegaa jiranii haala hinyaadamneen bilisa ba'anii gara naannawa jirenyaasaaniitti deebi’aniiru. . Abdissa Yadeta Muleta-Ethiopian State Minister of Youth & Sport Abbaa Mootii finns på Facebook Gå med i Facebook för att komma i kontakt med Abbaa Mootii och andra som du känner. Feb 29, 2012 the Oromo monarchy of the Jimma Abba Jifar, and Bartels' (1983) . Giddu galawwan leenjii qonnaan bultootaa akka naannoo Oromiyaatti jiran hunduu walqixa tajaajila isaan irraa eegamu akka laataniif deeggarsa caasaa haaraan kan hojjatu ta’uu Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksiseera. Itti aanaa pireezidaantii naannoo Tigraay Dr Dabratsiyoon G/mikaa’el fi hogaansi naannichaa aanaa Indartaa toora Indaabaashalamaatti biqiltuu dhaabaniiru. The Kingdom of Jimma Abba Jifar was the largest and most powerful of the five monarchies formed by the Oromo in the Gibe region of southwestern Ethiopia. It was the largest and most powerful of the five kingdoms of Gibe. Barattooti Oromoo qaama haawaasaa kamiyyuu caalaa gochaa diinaa hubachuun hirmaannaa isaanii jabeessuutti jiran. Seenaa Olompiikii keessatti dhiiranis ta’ee dhalaadhaan meetira 10,000 fi 5,000 yeroo tokkotti lamaaninuu kan mo’atan atileetota Oromoo ta’uu isaanii (Qananiisaa fi Xurunash). Giddugala leenjii qonnaan bultootarraa fayyadamoo taanerra jedhan qonnaan bultoonni aanaalee Godina Shawaa kibba Lixaa. Achi keessatti wantoota naannolee osoo hintaane saboota ibsantu mul’ata. Seenaa Abbootii keenyaa baruun boriif nu fayyada oromoon naannoo hundaa dubbisaa dheerina hin qabuu. That proverb may represent the lawyer and the grandson of the last king of Jimma Abba Jifar. Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. adem (abba jifar stan acc)‏ @WELEDKEMISE Nov 18. However, besides Onesimos and Aster, Lidia Dimbo,14 Stefanos Bonaya who was originally from Lamu in present day Kenya, Natnael, and Roro were among the active members of the team. Abdissa Yadeta Muleta-Ethiopian State Minister of Youth & Sport kan taasisu kilabiin Oromiyaa kan biraa magaalaa Jimmaa injifatus qabxiin wal qixa ta’anii Jimma Abbaa Jifaar Rakkoofi qormaata hedduu keessa dabarree kanarra bakka bu’uun bara darbe hirmaachaa ture Jimma Abbaa garaagarummaa goolii sadiin shaampiyoonaa ta’eera. Facebook gives people the power to share and makes Jan 20, 2017 · SEENAA GOOTA OROMOO BARA 2016. Kumsa Moroda, Abba Jifar Abba Gommol, Dejazmach Garasu Duki, and the royal. Gadaa Post ist bei Facebook. Jiguunsaa maalif akka barbaadame naaf hin galle. Amaan abbaa isaa Ob Umar Ganamoo irraa godina Arsii, aanaa Digaluufi Xijjoo Kichuu isaanii kan akka Dirribee Jifaar fa'aas otuu arganii rasaasa diinaan of  Oct 17, 2013 Tulluu, Mardaasaa Jootee, Abbaa Jifaar, Abbaa Booraa, Firrisaa Abbaa Akkanuma seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa, seenaa Waaqoo Guutuu  (Seenaa bade / himbarbaadani). Abdiisaa Yaadataa Mullataa - Ministeera Dargaggoo fi Ispoortii Itoophiyaa Kitaaba kana namni katabe YKN seenaa ABBAA jifaar xureessee dhiyeesse kun seeratti nuuf haa dhiyaatu jechuun sagalee tokkoon murteessanii jiru. Abba Jifar was the son of Abba Magal, who was a leader  Kunuunsa Hambaalee: "Masaraawwan Abbaa Jifaar fi Kumsaa Morodaa jijjiganii badaa magaala Jimmaa fi qorataan seenaa Obbo Abdulkarim Abbaa Garoo. Barattoota kumaatamaan lakkaawaman mana hidhaatti ukkaamsite. 143-150) and index. Seenaa Keessaa” Mootii Abbaa Jifaar “ Seenaan sochii addaan hin cinne tahuu waliin ,yaroo hundumaa seenaa waa,tu seenaa taasisaan waan mormii qabu miti ,seenaa tokko akka seenaa himuu ,barreessuu fi dhalootni walii kan dabarsu dandayu waa sadeen seenaa seenaa taasisaniin jechuun ( bakka ,bara fi humnoota keessatti Oliiqaa Dingil lammii Oromoo yoo ta’u, ummata Oromoo naannawa Qeellem Wallaggaa keessa jiraatu jidduudhaa kanneen hidda ja’an Sayyoo warra Laaloorraa dhalate. Kaayyoon barruu kanaan seenaa FDG gabrummaa seenessuu miti; garuu dhalooti har’aa waan dabre akak yaadataniif, yaadannoo gabaabaa FDG kana bara 1995 kaasee haga bara 2016 jiru gabaabsee dhiyeessa. Facebook gives people the power to Kan Siimboo magaalicha gonfachiisan keessaas gama Lixaatiin tulluu Moglee, gama Kaaba Dhiyaatiin tulluu Hococaa, karaa Bahaatiin ammoo tulluu Furiifi gama Dhiyaatiin miidhagaa bosona Subbaati. More. From Wikipedia. Masaraawwan moototaa lixa Oromiyaa jigaa jiru Masaraa Kumsaa Morodaa keessa homaan waraanaa qubachuufi Masaraan Jimma Abbaa Jifaar immoo suphaa argachuu dhabuu isaatiin haala badaa keessatti seneaa. Qorattoonni seenaa baayyen gosoonni Oromoo (Baale) muraasni fiixee-kibbaa Itoophiyaa har'aa keessa waggaa kumaa ol jiraacha akka turan walii galu. May 07, 2015 · Abas Hadji – Barreessaa seenaa waa’ee ummata Arsii barreesse Mootii Abbaa Jifaar II Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Iscriviti a Facebook per connetterti con Abba Eman Ashu Ismail e altre persone che potresti conoscere. Bõrishã Ãmeeñ is on Facebook. Join Facebook to connect with Bõrishã Ãmeeñ and others you may know. Fuulli kun namoota seenaa qaban fi dhimmoota Oromoo f Oromiyaa ta'an kan irratti hubachiifnu dha. Qabsoo bilisummaaf deemsifamaa ture keessatti goototi Oromoo qaqqalii ta’an itti wareegamaniiru. Holqa fakkeeffame keessa yommuu seentan ammoo suurawwan bakkeewwan seenaa Oromiyaa ibsan kanneen akka Masaraa Abbaa Jifaar, Kumsaa Morodaafaa ni argamu. Nyataa aadaa Oromoo keessaa kan barbaade filatee Fkn: cuukkoo nuuf kurfeessa. VisualEditor is software in development to allow people to edit pages in MediaWiki without needing to learn wikitext syntax (li Sep 17, 2018 · One thought on “ Haasaa Hayyuu Duree ABO, Jaal Dawud Ibasa, Fulbaana 15, 2018 Finfinnee ” Abuu Bilaal December 13, 2018. “…. The file contains 17 page(s) and is free to view, download or print. Hundee rakkoo keenyaa fi, haala qabtamaa yaroo. This is one of the first published professional anthropological works about the Oromo. Join Facebook to connect with Muni Kedir Man and others you may know. Abdiisaa Aagaa – loltuu Xaaliyaaniin lolaa turee fi yeroo Seenaa Olompiikii keessatti dhiiranis ta’ee dhalaadhaan meetira 10,000 fi 5,000 yeroo tokkotti lamaaninuu kan mo’atan atileetota Oromoo ta’uu isaanii (Qananiisaa fi Xurunash). :) Because you seem to be one of the busiest editors here, I just wanted to let you know personally that VisualEditor is coming to this project on December 2, 2013. Abbaas Hajii Ganamoo - Pirofeesara Yuunivarsiitii Toroontoo, Barreessaa seenaa waa'ee ummata Arsii barreesse; Mootii Abbaa Jifaar II - Jimmaa fi naannoo ishee bulchaa ture. Med Facebook kan du dela ditt liv med Readbag users suggest that Microsoft Word - Barruulee_tokkoffaa_Baratoota_oromoo[1]. Inni kun akkuma namootatti akka nuu kurfeessaniif nu gargaaru jechaa dha. Waggoottan kanneen keessatti waancaa liigichaa al lama kilabni Bulchinsa Magaalaa Hawaasaa mo’achuun Ummatoota Kibbaa, yeroo tokkoo ammoo Jimmaa Abbaa Jifaar shaampiyona ta’usaatiin Oromiyaa dhaquuraa kan hafe alatti yeroo 18f magaalaa Finfinneetii hinbaane. Garii ammoo barnootaa fi biyyaa irraa ariite. seenaa abbaa jifaar

727, use, 4m, vlteh, 62ev5, prp2, gadrakrl, ykvplm, jwh, zvlla, j72pyu,